co členství obnáší

Členství ve sdružení KomPot obnáší především:

  • Členové se zavazují především jednat v souladu se stanovami a cíli sdružení v součinnosti s ostatními.
  • Členové se zavazují k uhrazení vstupního členského příspěvku dle aktuální výše (možnost platit ve splátkách po min. 1000,- Kč), který je jednorázový a lze jej při vystoupení ze sdružení získat zpět pouze při vstupu jiné osoby. Tento příspěvek je použit na budování zázemí zahrady a investice (nářadí, mechanizace, apod.)
  • Členové se dále mohou rozhodnout, zda chtějí odebírat produkci zahrady, potom se společně skládají na každoroční celkové provozní náklady, a to příspěvkem dle uvážení každého z členů, tak aby byl naplněn roční rozpočet.
  • Členové přijímají, že se budou aktivně podílet na fungování sdružení a odpracují v jeho prospěch nejméně 4 dny v roce.
  • Členové se budou účastnit pravidelně valných hromad sdružení. 
  • Veškerá produkce zahrady bude rozdělena mezi všechny členy, kteří se podleli na provozních nákladech.


Novinky

Říjnový zpravodaj

Přečtěte si, co je u nás nového.

.: Více :.

Kurz Pěstuj ekologicky!

Celosezónní praktický kurz ekologického pěstování pro začátečníky.

.: Více :.