FAQ

Je možné se stát členem sdružení, i když nechci odebírat produkci zahrady?

Chci se stát členem sdružení, ale nemám dost peněz na členský poplatek ?

Co se stane s mým členským příspěvkem, když se rozhodnu sdružení opustit ?

Pokud budu členem s odběrem produkce, co budu dostávat?

Co znamená aktivní podíl na činnosti sdružení?

Jak se bude úroda rozdělovat?

Ve stanovách má každý člen povinnost pracovat ve prospěch sdružení minimálně 4 dny v roce, co když na to nebudu mít čas?

Jak zaplatit členský příspěvek?

 

 1. Je možné se stát členem sdružení, i když nechci odebírat produkci zahrady?
  Ano, členem se může po uhrazení jednorázového členského příspěvku stát každý, získává tak podíl v hospodářství, možnost ovlivňovat chod sdružení, navštěvovat zahradu, atd. Podíl na produkci zahrady získají pouze ti členové, kteří každý rok uhradí příspěvek na na provoz hospodářství.
 2. Chci se stát členem sdružení, ale nemám dost peněz na členský poplatek ?
  Členský vklad lze uhradit i jinak než finančně (např. investicí vlastní práce, materiálu, atd.), tento druh členského příspěvku však musí schválit valná hromada sdružení. Peněžní členský příspěvek lze také uhradit ve splátkách po minimálně 1000,- Kč.
 3. Co se stane s mým členským příspěvkem, když se rozhodnu sdružení opustit ?
  Členský příspěvek představuje Váš vklad do fungování zahrady a je použit na infrastrukturu a investici, z tohoto důvodu není možné jej vracet bez náhrady. Tedy v případě, že místo Vás vstoupí do sdružení někdo jiný, je možné příspěvek vrátit, toto rozhodnutí však musí být schváleno valnou hromadou.
 4. Pokud budu členem s odběrem produkce, co budu dostávat?
  Všichni členové se před začátkem sezony dohodnou na tom, co se bude na zahradě pěstovat. Veškerá tato produkce pak bude rozdělena mezi členy. Tedy dostanete všechno na čem se před sezonou dohodneme, že budeme pěstovat. 
 5. Co znamená aktivní podíl na činnosti sdružení?
  Aktivní podíl na činnosti znamená minimálně účast na výroční valné hromadě sdružení, každá další aktivita nad rámec účasti na VH je příjemným bonusem.
 6. Jak se bude úroda rozdělovat?
  Každý z členů, který přispěje na provozní náklady daného roku (ať již finančně, materiálově či vlastní prací) má nárok na podíl na rovnocenný úrodě.
 7. Ve stanovách má každý člen povinnost pracovat ve prospěch sdružení minimálně 4 dny v roce, co když na to nebudu mít čas?
  Nic se neděje. Závazek 4 pracovních dnů v roce nikdo nebude kontrolovat ani vyžadovat, ve stanovách je proto, abychom si všichni uvědomili, že bez aktivní účasti členů naše sdružení nemůže dobře fungovat.
 8. Jak zaplatit členský příspěvek?
  Členský příspěvek lze hradit ve splátkách min. po 1 000,- Kč. Informace o tom jak příspěvek uhradit naleznete na tomto odkazu zde .

Novinky

Říjnový zpravodaj

Přečtěte si, co je u nás nového.

.: Více :.

Kurz Pěstuj ekologicky!

Celosezónní praktický kurz ekologického pěstování pro začátečníky.

.: Více :.