co chceme ?

Naše cíle :

 • Chceme společně budovat udržitelné zemědělské hospodaření s produkcí kvalitních místních potravin pro místní obyvatele.
   
 • Chceme zemědělství, které si může být jisté podporou svých spotřebitelů, protože víme, že kvalitní zemědělství není výroba bot, ale že je závislá na přírodních vlivech, a tak hodláme sdílet rizika ale i přínosy zemědělství mezi sebou.
   
 • Chceme venkov, který není jen ubytovnou pro město, ale který žije a poskytuje lidem pospolitost, práci, zábavu i vzdělání.


Principy na kterých chceme fungovat : 

 • Hodláme provozovat všechny naše činnosti otevřeně, průhledně bez jakýchkoliv tajností a nejasností. Každý musí mít možnost vidět a zjistit co se udělalo, za co a proč.
   
 • Hodláme neopominout byť jediný hlas, a proto chceme rozhodovat na základě konsensu, tedy společného rozhodnutí všech zainteresovaných. Nechceme přistoupit na tyranii většiny.
   
 • Hodláme naše zemědělství založit na poznávání a pochopení přírody a jejích spontánních procesů s využitím moderního poznání a vědomostí generací předků, nikoliv však s využitím moderních destruktivních technologií průmyslového agrosystému.
   
 • Hodláme založit naše sdružování na principu solidarity, která stojí na vzájemné důvěře, poznání a lidskosti.
   
 • Hodláme vzájemně spolupracovat na dosažení našich cílů a spolupracovat i se všemi okolo, kteří naše cíle a principy sdílejí či je respektují.
Novinky

Říjnový zpravodaj

Přečtěte si, co je u nás nového.

.: Více :.

Kurz Pěstuj ekologicky!

Celosezónní praktický kurz ekologického pěstování pro začátečníky.

.: Více :.